Refvik Bygdeutvikling SA.

Alle som bor i bygda vår og utenfor er velkommen til å være med som medlem i Refvik Bygdeutvikling SA.
Hvis du har tilknytning til Refvik, eller bare har lyst å være med i fellekapet her ute - hjertelig velkommen ❤
Hvis DU vil være med i Refvik Bygdeutvikling, må du melde deg inn via et SKJEMA 🙂 
Dette skjema forplikter IKKE til noe, men det gir DEG en mulighet til å være med å bestemme hva som skal skje videre i bygda vår.
Send en mail til vårt styre: refvik.bygdeutvikling@gmail.com 
Leder i Refvik Bygdeutvikling er Sindre Refvik tlf: 90259443
 
For å bli medlem er det et engangsbeløp,et andelsinskudd på 1000kr.
Samt en kontigent på 200 kr pr. år
Medlemskapet vil gi deg reduksjon i leie på bygdehuset og mulighet til å påvirke Refvik som bygd.
For de som har AKSJER eller en andel i Breidablikk, er det ingen andelsinnskudd, men en kontigent på 200 kr pr.år. 

Du er selvfølgelig velkommen til å bli med på dugnad, møter og alt annet vi gjør her ute, uten å være medlem. 

Styret 2022 består av

Sindre Refvik - leder
Katrine Skinlo Holvik - sekretær
Torunn Refvik
Sølvi Lofnes Bakke
Maren Sumstad Bakke - anvarlig for utleie bygdehus
Inge Kåre Sætren
Inge Steinar Refvik
Marita Cecilie Hernes
 

INFO OM SA :Betegnelsen samvirkeforetak innebærer at man driver noe sammen ut fra prinsippet om medlemskap, og er kjent fra store organisasjoner som Coop.
Men det er også mange små aktører som driver næring som samvirkeforetak, blant annet konsulentforetak, bygdeservice, omsorgs- og terapitjenester og barnehager.
Målet med denne typen foretak er brukernytte. I dette ligger det at overskudd fordeles blant brukerne på bakgrunn av omsetning gjennom foretaket.
Det er ingen eksterne investorer som krever avkastning på kapitalen de har skutt inn (som i et AS med eksterne eiere).
Det er enkelt og billig å etablere foretaket, og det er lett å gå inn og ut av det.
Samvirkeforetak er en god organiseringsform når du sammen med andre har som mål å oppnå noe gjennom virksomheten, og når målet ikke er avkastning på innskutt kapital.
Kilde: Miniforetak.no