Refvik Bygdeutvikling As består av innbyggerne i bygda.
Alle som eier hus her har aksjer i selskapet.
Sammen drifter vi bygdehuset og Campingen.


Styret i Refvik Bygdeutvikling AS 2017 består av:

Torunn Refvik - leder
Eva Marie Pleym Lund - Referent
Inge Kåre Sætren - kasserer
Katrine Holvik Skinlo - Styremedlem
John Harshagen - Styremedlem
Andre Søresund - styremedlem

Tore Lund - vara
Geir Bakke - vara